31.03.2016

Обявяване на тръжна процедура с предмет: 'Избор на изпълнител за доставка на работни столове“

Периодът за подаване на заявка е изтекъл
17.06.2015

Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Избор на изпълнител за активна, нетна, електрическа енергия в точка на присъединяване и координатор на балансираща група“

Периодът за подаване на заявка е изтекъл
02.06.2015

Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Избор на изпълнител за поддръжка на съществуващи сградни UPS устройства“

Периодът за подаване на заявка е изтекъл
19.08.2014

Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Избор на изпълнител за периодични доставки на принтерна хартия, канцеларски и печатни материали“

Периодът за подаване на заявка е изтекъл
19.08.2014

Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Избор на изпълнител за периодични доставки на санитаро-хигиенни материали“

Периодът за подаване на заявка е изтекъл

< 1 2 3 >