СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
01.09.2012

Анна Атанасова, директор на дирекция "Малки и средни предприятия" в СИБАНК: Без такси по кредита

сп. Икономика, Септември 2012
стр.21

- СИБАНК е сред петте банки, които от година насам отпускат заеми за малкия и средния бизнес с гаранции по инициативата JEREMIE. Какъв е интересът към тези кредити от страна на бизнеса?
Банките продължават да привличат интереса на компаниите поради облекчения достъп до финансиране за малките и средните предприятия. Знаете, че банките бяха поконсервативни при отпускането на нови кредити и основната причина бе влошаването на кредитните им експозиции. Значение имат, разбира се, и преференциалните условия на кредитиране. За компаниите, които продължават да инвестират и да се развиват, много важни са разходите по кредита - колкото по-малки са те, толкова повече свободен ресурс ще остане в компанията. И не на последно място фирмите са привлечени от тази инициатива поради по-ниските изисквания за обезпечения. В момента пазарът за недвижими имоти е слаб и оттам оценките на активите, които имат фирмите, са доста ниски. Това спира достъпа им до финансиране поради недостатъчно обезпечение. Включвайки гаранция no JEREMIE, конкретно в СИБАНК кредитът се счита за обезпечен на 50 %.

- В какъв диапазон са лихвите, а съответно и таксите по обслужването, за кредитите, които СИБАНК отпуска за бизнеса, и как финансирането no JEREMIE влияе върху тяхното снижаване, а и като цяло върху достъпа до средства?
За отстъпките за клиентите се споразумяхме още преди подписване на договора с Европейски инвестиционен фонд. При кредитите с гаранция no JEREMIE клиентите не дължат такса за кандидатстване, а останалите такси по кредита са наполовина по-ниски от стандартните условия. При лихвените нива отстъпката стига до 2.5%, сравнено със стандартните лихви на банката. Освен това всички клиенти, кандидатстващи по инициативата JEREMIE до края на ноември, могат да се възползват от новите по-добри условия на СИБАНК - без такси по кредита.

- Как селектирате компаниите, на които да дадете заем?
Насочваме се основно към секторите търговия, производство и услуги, желаещи да реализират нов инвестиционен проект. Важно е да се отбележи, че ако по инвестиционния проект има очаквана субсидия от еврофондовете, то кредитът няма да бъде допустим по програмата JEREMIE. Но търсим и други преференциални програми за финансиране на клиента. За да се одобри бързо един кредит, е много важно фирмите да преценят ясно какъв ще е ефектът от инвестицията за компанията.

- Какво сочи статистиката на СИБАНК по тази програма до момента - представителите на кои сектори са най-активни, с каква цел най-често се вземат заеми?
Засега над 90% от одобрените и усвоени кредити са за инвестиционни нужди. Те са за дълготрайни активи, изграждане на нови производства, закупуване на машини, оборудване или транспортни средства. Най-активни са фирмите от производствения сектор.

- Появиха ли се проблемни кредити, отпуснати с гаранция по JEREMIE?
Програмата стартира преди една година и проблемни кредити няма.

- Вашата банка е една от тези, които отпускат до 1.875 млн. евро, което е най-високият размер според споразумението с ЕИФ. Това своеобразна привилегия ли е?
Максималният размер е част от условията, които договорихме с ЕИФ. Фондът взе решението, след като направи анализ на предложенията от всички банки.

- Кой е най-големият заем, който сте отпуснали по тази инициатива, има ли проблеми с обслужването му?
Най-големият кредит е за максималния размер от 1.875 млн. евро. Той е за инвестиционни нужди - закупуване на машини, и очакваме съвсем скоро да бъде подписан.

- Кой печели от това, че парите не се дават директно като грант, а като гаранция за отпускане на кредити с по-ниска лихва?
Печелят и двете страни. Клиентът печели, защото получава кредити с по-ниски лихви и такси. Изискванията за обезпечението са по-малки, разходите за оценка на обезпеченията и за учредяване на обезпеченията също са по-малки, тъй като и предлаганото обезпечение е по-малко. А ползата за банката е, че гаранцията no JEREMIE се приема за бързо ликвидно обезпечение, като има и преференциално третиране на включените кредити от гледна точка наредбите на БНБ.

- Как се разпределя между петте банки общият ресурс от 400 млн. евро? Има ли принцип на състезателност?
Ресурсът бе разпределен между петте спечелили банки още преди година чрез провеждането на публичен конкурс, отворен за всички банки в България. Това, което в момента прави всяка една, е да привлича нови клиенти и бързо да запълни портфейла от кредити по тази програма.