СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
21.06.2010

ПРОМЕНИ В ТАРИФАТА НА СИБАНК ПО ДЕПОЗИТНИТЕ ПРОДУКТИ

СИБАНК въвежда промени в Тарифата за депозитни продукти за физически лица. Промените влизат в сила от 21 юни 2010 г. и са валидни за депозити със сключени договори след тази дата.

Промени по чл. 9, ал.1, т. 1.4. от Тарифата на СИБАНК АД:

  • При теглене на суми в брой от депозитни сметки на датата на падежа:

Промяната предвижда изискване за предизвестие (писмена заявка) от 2 работни дни предварително при теглене на суми в брой над 5 000 лв. от депозитни сметки на датата на падежа на депозита (важи и за депозити с допустими тегления на междинни дати в срока на депозита) или в първия работен ден, следващ тази дата, когато падежът е в неработен ден.
При депозирано предизвестие, комисион не се събира.
При липса на депозирано предизвестие се събира комисион от 0.4% върху горницата над 5 000 лв. ( минимум 10 лв., максимум 100 лв.)
За суми до 5 000 лв. комисион не се събира и не се изисква предизвестие.

  • При теглене на суми в брой от депозитни сметки преди падежа с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване:

Промяната предвижда изискване за предизвестие (писмена заявка) от два работни дни предварително за теглене на суми в брой над 5 000 лв.
При наличие на депозирано предизвестие се събира комисион от 0.2% върху горницата над 5 000 лв. (мин. 5 лв.).
При липса на депозирано предизвестие се събира комисион от 0.4% върху горницата над 5 000 лв. ( мин. 10 лв.).
За суми до 5 000 лв. комисион не се събира и не се изисква предизвестие.


Промени по чл. 10, ал.1, т. 1.4. от Тарифата на СИБАНК АД:

  • При теглене на суми в брой от депозитни сметки на датата на падежа:

Промяната предвижда изискване за предизвестие (писмена заявка) от 2 работни дни предварително при теглене на суми над валутната равностойност на 5 000 лв. от депозитни сметки на датата на падежа на депозита (важи и за депозити с допустими тегления на междинни дати в срока на депозита) или в първия работен ден, следващ тази дата, когато падежът е в неработен ден.
При депозирано предизвестие, комисион не се събира.
При липса на депозирано предизвестие се събира комисион от 0.4% върху горницата над равностойността на 5 000 лв. ( минимум 10 лв., максимум 100 лв.)
За суми до валутната равностойност на 5 000 лв. комисион не се събира и не се изисква предизвестие.

  • При теглене на суми в брой от депозитни сметки преди падежа с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване:

Промяната предвижда изискване за предизвестие (писмена заявка) от два работни дни предварително за теглене на суми  над валутната равностойност на 5 000 лв.
При наличие на депозирано предизвестие се събира комисион от 0.3% върху горницата над равностойността на 5 000 лв. (мин. 5 лв.).
При липса на депозирано предизвестие се събира комисион от 0.5% върху горницата над равностойността 5 000 лв. ( мин. 10 лв.).
За суми до валутната равностойност на 5 000 лв. комисион не се събира и не се изисква предизвестие.