СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
11.03.2008

СИБАНК (България) назначава Главен изпълнителен директор

Считано от 1 –ви март, 2008г., Г-н Петър Андронов заема длъжността  Главен изпълнителен директор на СИБАНК , съгласно решение на Надзорния съвет от 26-ти февруари, 2008г.
 
Управителният съвет на СИБАНК ще се състои от г-н Васил Симов, отговарящ за операциите, г-н  Александър Димитров, оглавяващ банкиране на дребно, и г-жа Филипова, която - като търговски пълномощник, ще ръководи корпоративното банкиране.
 
Надзорният съвет на Сибанк ще предложи назначаването на г-н Франк Янсен като  Главен директор финанси и риск.

 
Решението на Надзорния съвет за назначаване на г-н Андронов като Главен изпълнителен директор ясно отразява прилагането на правилата за корпоративно управление  в СИБАНК и останалата част от KBC груп, които са в полза на всички заинтересовани лица. Назначаването на Главен изпълнителен дирекор и на останалите членове на Управителния съвет е резултат от текущ стратегически анализ и интеграционен процес, които бяха обявени  и организирани през декември миналата година. Целта на тези дейности беше да се дефинират бъдещите цели на СИБАНК: и да залегнат в нейната стратегия за стартиране на банково-застрахователна дейност съвместно с ДЗИ, оптимизиране на клоновата мрежа, бизнес линиите и функциите на служителите.
СИБАНК е част от KBC Груп от декември, 2007г., докато ДЗИ, (българското  дъщерно застрахователно дружество на KBC Груп) стана член на групата по-рано през 2007 г.
 
С подкрепата на KBC като силен и стабилен акционер по отношение на капиталовите инвестиции, ноу-хау, обмен на знания и продукти, г-н Андронов ще продължи да следва стратегията на СИБАНК и ще се съсредоточи върху бъдещото реализиране на концепцията за банково застраховане, както и върху растежа и развитието на банката в близко сътрудничество с ДЗИ.
 
Г-н Петър Андронов е на 39 години. Той е работил в Българска Народна Банка като Главен директор. Той се присъедини към СИБАНК през април 2007г. като изпълнителен директор, отговарящ за управление на риска, финансова отчетност, анализи и планиране.
 
Г-н Васил Симов (на 49 години) се присъедини към СИБАНК през 2001г. като член на Управителния съвет. През 2002г. той беше назначен като Изпълнителен директор и под негово ръководство оперират звената клонова мрежа, стопански дейности и снабдяване, и сигурност.  
 
Г-н Александър Димитров е на 36 – годишна възраст. Преди да започне работа в СИБАНК той е работил  в Обединена българска банка като Директор, ръководещ дейностите ковчежничество, управление на риска и други области.
Г-н Франк Янсен, бивш Главен изпълнителен директор на КВС Франция, ще се присъедини към Управителния съвет с ресорна функция – Главен директор финанси и риск.
 
Г-жа Христина Филипова работи в СИБАНК от основаването на банката през 1994г.. Тя бе назначена на длъжност търговски пълномощник през 2000г. и отговаряше за корпоративно банкиране, финанси и операции.