СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
06.06.2008

KBC празнува своята 10 годишнина

KBC празнува своята 10 годишнина
 
KBC се разви от преимуществено фламандска финансова институция в успешна и стабилна международна група за банково-застрахователни продукти
 
На 29 януари 1998, главните изпълнителни директори на Алманиж, АББ Иншурънс, CERA Банк и Кредиетбанк подписаха декларация за намерение за създаването на група KBC. Тяхната цел беше ‘да се превърнат във водеща, независима, банково-застрахователна група, достигаща до своите клиенти чрез множество канали’. През последните десет години KBC доказа успеха на тази концепция. Банково-застрахователната дейност е основен елемент от стратегията на KBC и растежа на групата в периода 1998 - 2008 г.
 
По случай днешният Ден на инвеститора в Москва, Андре Берген, главен изпълнителен директор на Група KBC, коментира експанзията на групата по следния начин: ’В рамките на 10 години общата сума на баланса на КBC се удвои, нетната печалба нарасна четири пъти, броят на персонала се увеличи три пъти, активите в нейно управление се увеличиха шест пъти, техническите провизии и застраховането – пет пъти, а приходите от премии в застраховането нараснаха три пъти. В резултат от сливането през 1998 г. и неговата ясно дефинирана стратегия KBC безспорно се превърна в истинска международна банково-застрахователна група, с присъствие в 35 страни, с повече от 57 000 служителя, над 32 000 от които са в Централна и Източна Европа и Русия) и от около 100 националности, обслужващи повече от 11 милиона клиента. Ние сме наистина горди от това, което групата успя да постигне до момента. И сме убедени, че ни очаква светло бъдеще, носещо печалби за нашите акционери, служители и клиенти’.
 
KBC 1998-2008
 
Понастоящем KBC е втората по големина банково-застрахователна група в Белгия, на единадесето място в Европа и топ-5 играч в Централна и Източна Европа.
 
Пред последните 10 годни, KBC разви успешно банково-застрахователна концепция, при която до клиентите се достига чрез множество канали, в Белгия и я приложи на другите местни пазари, на които оперира, в Централна и Източна Европа. Групата премина през значителна географска експанзия в Централна и Източна Европа и Русия, както в банковото дело, така и в застраховането. В същото време, KBC Управление на активи, KBC Ценни книжа, KBC Частен капитал, KBC Лизинг, KBC Недвижими имоти и неотдавна KBC Потребителско финансиране също последваха тази стратегия на експанзия.
 
Развитие на местните пазари в Централна и Източна Европа
 
Сливането през 1998 г. на три солидни финансови групи (Кредиетбанк, CERA Банк и АББ Иншурънс) доведе до създаването на една стабилна и добре капитализирана група. В този момент банковите активи в Западна Европа бяха по-скоро скъпи и KBC нямаше желание да плаща прекомерните цени за придобиване на малки пазарни дялове в относително зрели пазари. Поради това групата се обърна към нововъзникващите и бързо разрастващи се пазари в Централна и Източна Европа, където се възползва от ценовото предимство на първия придвижил се. 
 
AББ Иншурънс има дял в Аргос Иншурънс в Унгария от 1992 г., Кредиетбанк купи дял в полската Кредит Банк през 1996 г., а през 1997 г. стана референтен акционер в K&H Банк в Унгария. От 1998 г., KBC постепенно разширява инвестициите си в региона. Също така тя разшири обхвата си от Унгария, Полша, Словакия и Чешката република до новите държави-членки на ЕС (Румъния, България) и извън тях (Сърбия и Русия). При всяко придобиване KBC вземаше под внимание възможността да придобие основния пакет акции, рисковете на държавата и икономическите прогнози.
В Централна и Източна Европа и Русия, където броят на постоянно заетите е повече от 32 000, банковите клонове са над 1 200, а застрахователните агенти са 14 000, сега KBC насочва фокуса си върху органичния растеж. В Полша, Унгария и Словакия са открити близо 370 нови клона (2 на седмица). KBC разширява мрежата си от банкови клонове и в Русия, което ще позволи на групата по-добре да обслужва настоящите клиенти и да достигне до повече нови клиенти.
В същото време KBC се интересува и от придобиването на допълващи дейности в държавите, в които вече присъства.
 
Успешната концепция за банково-застрахователни услуги, предлагани чрез множество канали, в Белгия
 
Днес KBC вероятно е най-интегрираната банково-застрахователна група в Европа, с пълна оперативна интеграция на своите банкови и застрахователни дейности в такива области, като: човешки ресурси, финанси, управление на риска, маркетинг и информационни технологии. Освен това, тя е банково-застрахователна група с множество канали, където нейните продукти и услуги се дистрибутират чрез множество канали, като банкови клонове, независими брокери, свързани застрахователни агенти на свободна практика и он-лайн.
KBC продължава да инвестира в своята сложна мрежа от банкови клонове и застрахователни агенти, тъй като проучванията на удовлетвореността на клиентите постоянно сочат, че клиентите оценяват високо индивидуалния съвет и възможността в техния квартал да има клон. Същевременно, клиентите все повече се ориентират към Интернет. Поради това, различните канали, които KBC използва (банкови клонове, застрахователни агенти, центрове за контакт, Интернет) са взаимно допълващи се и осигуряват ефективно пазарно покритие.
 
Днес KBC разполага с мрежа от 771 банкови клона и 552 застрахователни агента в Белгия, с ръст на средния брой на постоянно заетите в банков клон на KBC от 4.33 на клон през 1998 г. до 7.45 в края на 2007 г. Броят на он-лайн клиентите нарасна от 9 000 през 1998 г. до 580 000 в края на 2007 г.
Банковите клонове и свързаните застрахователни агенти работят в тясно сътрудничество на така наречения микро-пазар. Тази уникална концепция доведе до някои забележителни резултати: банката е доминиращ продажбен канал за застраховки „живот” (77% премиен приход), където неживотозастрахователните продукти се разпространяват преди всичко чрез свързани застрахователни агенти и независими брокери (15% продадени чрез банкови клонове).
 
Успешен износ на банково-застрахователния модел в Централна и Източна Европа
 
През последните години, банково-застрахователният модел беше поетапно въвеждан в Централна и Източна Европа. В хода на този процес KBC взе под внимание местните характеристики и започна с продажбата на включени и свързани с банковото дело живото- и неживото-застрахователни продукти, последвани от инвестиционните застраховки. В последствие към обхвата от застрахователни продукти, продавани чрез банките, бяха добавени някои прости/базови индивидуални продукти.
Бяха сформирани екипи по държави, които да управляват банковите и застрахователните дейности в съответните държави, като по този начин гарантират интегриран подход.
Този начин на работа доказа, че е успешен: Централна и Източна Европа вече представлява 40% от премийните приходи на групата в неживотозастраховането и 12% в животозастраховането. В този регион банковите клонове са преобладаващият продажбен канал за животозастрахователни продукти. През последните шест години, техническите резерви на KBC се увеличават с 18.2% всяка година, много повече от, например, целия белгийски пазар (13.3%).
 
KBC Управление на активи: друга история на безспорен успех
 
Друг определен компонент от успеха на групата е експанзията на KBC Управление на активи. Активите, намиращи се под негово управление, нараснаха от 17 милиарда евро през 1998 г. до 174.6 милиарда евро през 2007 г. Делът на KBC Управление на активи на белгийския и на ЦИЕ местни пазари също се увеличи. В капиталово-гарантираните фондове дружеството има пазарен дял от 65% в Чешката република, 54% в Полша и Белгия, 43% в Словакия и 37% в Унгария в края на 2007 г. Но този растеж не е ограничен до Белгия и Централна и Източна Европа; KBC УА бележи ръст и в Китай, Корея, Тайван, Япония и Нова Зеландия (дистрибуция с трето лице).
 
Активите, управлявани от фондовете на KBC СОИ (социално-отговорна инвестиция), също се увеличиха - от 17 милиона евро през 1998 г. до 6.25 милиарда евро в края на 2007 г. Според Белгийската асоциация на управителите на активи (BEAMA), KBC отговаря за близо 60% от пазара на СОИ фондове. А тези СОИ фондове придобиват популярност и сред чуждестранните инвеститори, като активите, намиращи се под управлението на тези фондове извън Белгия, са в размер на 1 милиард евро.
 
KBC Ценни книжа: вървящ по успешния път на своята компания-майка
 
KBC Ценни книжа, 100% собствено брокерско дружество за ценни книжа на KBC Груп НВ, се фокусира върху институционалните клиенти и клиентите на дребно.
 
Дружеството вече е изградило солидна местна база в Централна и Източна Европа. В Чешката република брокерът, Патрия Файнанс (100% собствено дъщерно дружество на KBC Ценни книжа) е пазарен лидер, с дял от 28%. В Унгария, KBC Ценни книжа увеличи своя пазарен дял от 14% през 2006 г. до 23% днес. В Полша, в началото на 2005 г. KBC Ценни книжа придоби пълната собственост върху съществуващите брокерски дейности на Кредит Банк. Оттогава пазарният дял на дружеството се увеличи от 1% на 6%. В Румъния KBC Ценни книжа Румъния утрои пазарния си дял до 12.9% и се превърна в пазарен лидер след придобиването му от KBC Ценни книжа в края на 2006 г. А в Сърбия KBC Ценни книжа има пазарен дял от 5.9%, което го поставя на трето място. 
Като цяло, във фирмите за ценни книжа на KBC в Централна и Източна Европа понастоящем работят 315 лица, а дейността на KBC Ценни книжа в региона формира около 43% от оборота на дружеството.
 
KBC Частен капитал: бавна, но стабилна експанзия в региона на ЦИЕ
 
В KBC Частен капитал, институция за частен капитал на група KBC, работят около 30 души, като дружеството предоставя капитал за растеж и финансира изкупуването на малки и средни компании за суми между 2 и 50 милиона евро. KBC Частен капитал оперира преди всичко в Белгия и в Централна и Източна Европа, като разполага с местни екипи в Чешката република, Полша, Унгария, а от неотдавна и в Румъния и Русия (чрез смесено дружество с GIMV, европейска инвестиционна компания, специализирана в дейности в частен и рисков (венчърен) капитал).
С опитен екип от 30 души, KBC Частен капитал има около 60 активни инвестиции в портфейла, с пазарна стойност от над 450 милиона евро. В региона на ЦИЕ нетната експозиция на дружеството е около 80 милиона евро чрез 7 участия.
 
KBC Лизинг: друг растящ компонент на група KBC
 
KBC Лизинг присъства в 15 европейски държави, в това число Белгия, Холандия, Люксембург, Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Италия и Испания. През 2007 г. дружеството е подписало нови договори за лизинг на стойност от 3.3 милиарда евро. Нещо повече, KBC Лизинг се разшири в Централна и Източна Европа с дейности в Чешката република, Словакия, Полша, Унгария и Румъния. В него работят около 1 300 постоянно заети служители в целия регион на ЦИЕ. Дружеството предоставя общ лизинг, лизинг с пълно обслужване, финансиране на доставчици и лизинг на недвижими имоти. Един от основните дистрибуторски канали в региона на ЦИЕ са дилърите на автомобили, въпреки че компанията работи по укрепването на продажбите през банкови клонове на KBC. Бъдещата цел е органичният растеж и капитализирането на настоящия франчайз на KBC Лизинг.
 
KBC Потребителско финансиране
 
KBC Потребителско финансиране беше създадено през 2006 г. като независимо, кохерентно и специализирано предприятие в рамките на KBC, с цел управление на дейностите, свързани с потребителско финансиране на всички предприятия в групата KBC.
Понастоящем KBC Потребителско финансиране има оперативни звена в четири държави: Полша, Белгия, Чешката република и Румъния.
В Чешката република и Белгия, KBC Потребителско финансиране е бизнес линия/продуктово представителство в рамките на местните банки, ČSOB Банк, Постал Сейвингс Банк (Чешка република) и KBC Банк (Белгия). В Полша, където се намира централното управление на KBC Потребителско финансиране, операциите се извършват посредством отделно специализирано дружество по потребителско финансиране, наречено Загиел. KBC Потребителско финансиране е натрупал значителен опит и ноу-хау в продажбите на продукти и услуги за потребителско финансиране на широк обхват от клиенти чрез микс от търговски обекти, чиято основна дейност е продажбата на продукти за потребителско финансиране, както и чрез агенти, брокери, телемаркетинг (кол център) и Интернет.
 
В Румъния, KBC Потребителско финансиране започна дейността си по-рано през тази година, с венчърно дружество "на зелено" (greenfield venture), отделна компания, специализирана в  потребителското финансиране. Тя се базира върху ноу-хау и експертни умения, натрупани от останалите оперативни звена на групата, като KBC Потребителско финансиране може да разчита на 15 годишен опит в предлагането на парични заеми, заеми на вноски и кредитни карти на повече от 2 милиона клиента, в съдружие с 27 000 съвместно функциониращи партньори за продажби на дребно, 3 100 агента и брокери, и с подкрепата на повече от 1 700 души опитен персонал. KBC Потребителско финансиране планира да оцени и други възможности, появяващи се на други пазари в Централна и Източна Европа.
 
 
За повече информация, моля свържете се със :
 
Вивиан Хюбрехт, Началник на Групови комуникации и на Прес-службата на KBC
Говорител, Група KBC
Тел. (32) 2 429 85 45
pressofficekbc@kbc.be
 
Люк Кул, Директор на Връзки с инвеститорите, Група KBC
Тел. (32) 2 429 40 51
investor.relations@kbc.com