02.10.2015

Инвестиционен план за Европа: СИБАНК и ЕИФ подписват първото за България споразумение за МСП

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК подписаха първото за България споразумение по програма COSME с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Инвестиционният план за Европа се прилага от Европейската комисия и Групата на ЕИБ.

Споразумението ще позволи на СИБАНК да предостави 200 млн. лв. (близо 100 млн. евро) под формата на кредити за МСП в България през следващите три години. Кредитите ще бъдат предоставени в резултат на гаранция от ЕИФ по програма COSME с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Споразумението ще даде възможност на СИБАНК да предостави допълнително финансиране при благоприятни условия за над 1 000 МСП.

Заместник-председателят на Европейската комисия за бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева заяви: „Това са прекрасни новини за българския бизнес и българската икономика. В толкова трудна икономическа обстановка се нуждаем от възможно най-много инвестиции. Затова използваме бюджета на ЕС, за да предоставим 200 млн. лв. за кредитиране на МСП. Насърчавам фирмите да се възползват от тези кредити.“

Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България заяви:  „Това е една голяма стъпка не само за България, но и за целия Европейски съюз в посока на възстановяване на европейската икономика.“

Алесандро Тапи, директор на отдел „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ, коментира подписването в София: „За мен е удоволствие да подпиша първото за България споразумение за МСП гаранции на ЕФСИ по програма COSME. Чрез съвместната си работа СИБАНК и ЕФСИ ще ни дадат възможност да увеличим подкрепата за фирмите и да помогнем на предприемачите да разширяват и да развиват бизнеса си. Подкрепата на СИБАНК за българските МСП, които имат нужда от финансиране, с помощта на ЕФСИ, ще даде възможност на предприемачите да развиват бизнеса си и да създават работни места“.

Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК, подчерта: „Това е не само първото гаранционно споразумение по програма COSME за България, но и едно от първите в Европа. С подписването му оборихме първоначалния скептицизъм  и доказахме, че това е реално работещ механизъм в подкрепа на малкия и среден бизнес, върху който се гради европейската икономика.“

Това е една от първите транзакции по програма COSME в Европа, която се подписва с подкрепата на ЕФСИ. Споразумението отразява ангажимента на Групата на ЕИБ да отговори бързо на призивите от държавите членки, Европейската комисия и Европейския парламент за бързо стартиране на конкретни инициативи по ЕФСИ, които ускоряват транзакциите по кредитиране и гарантиране и насърчават заетостта и растежа в ЕС.

На снимката отдясно на ляво: Франк Янсен, Петър Андронов, Алесандро Тапи, Огнян Златев