СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
02.09.2008

СИБАНК стартира кампания за кредит овърдрафт

СИБАНК стартира кампания за кредит овърдрафт

Клиентите на СИБАНК с активна дебитна карта или разплащателна сметка могат да изтеглят кредит овърдрафт при преференциални условия до 30 септември 2008 г.  Под мотото «Слънчевите дни продължават» банката изненада приятно редовните си клиенти в края на летния сезон, когато според експертите, сериозно се усеща нуждата от свободни средства.
 
Овърдрафтът е гъвкава форма на левов кредит, която позволява да се превишава салдото по картовата сметка в размер на предварително договорен лимит. Предимството му е, че могат да се използват суми, по-големи от наличностите в сметката при изгодни лихвени условия. Върху неусвоената част на овърдрафта не се начисляват лихви.
 
СИБАНК отпуска кредит овърдрафта по бърза и улеснена процедура, без допълнителни гаранции и поръчители. След попълване на формуляр и одобрение на банката в рамките на 2 часа, клиентът може да разполага със сумата по картовата си сметка още на другия ден.
 
Условията на кредит овърдрафта са съобразени с вида на сметката, която клиентът има. Ако притежава разплащателна сметка и дебитна карта СИБАНК Maestro/VISA, по която получава заплатата си през последните три месеца, клиентът може да ползва кредит до 7 000 лева за период от 24 месеца с възможност за подновяване. Промоционалната годишна лихва е 12% и се начислява само върху усвоената сума. Кредитът е освободен от такси за откриване и управление.
 
Ако клиентът има разплащателна сметка и средният му осигурителен доход през последните 6 месеца е над 500 лв., кредит овърдрафта е до 5 000 лв. с период на издължаване до 24 месеца и възможност за подновяване. Промоционалната годишна лихва от 16% е само върху усвоената част от кредита. Кредитът е освободен от такси за откриване и управление и  не се изисква обезпечение.
 
В края на кампанията СИБАНК  ще изтегли и десет парични награди за клиентите, възползвали се от промоционалния кредит овърдрафт.
 
Повече информация за промоционалния Овърдрафт