СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
25.09.2008

СИБАНК увеличава лихвите по „Топ депозит” и „Растящ депозит”

СИБАНК  увеличава лихвите по „Топ депозит” и „Растящ депозит”

От 1 октомври 2008 г. СИБАНК увеличава лихвите по два от най – успешните си депозитни продукта – „Топ депозит” и „Растящ депозит”.
 
Срочният влог „Топ депозит” става постоянен депозитен продукт с нови, по-високи лихвени проценти за суми в лева и евро. Най- високо е завишението при влог за 36 месеца в лева – лихвата нараства от 18% на 22.50%, при срок от 24 месеца увеличението е от 12.00% на 13.40%, а за 18 месеца  - от 8.25% на 9.90%. При суми в евро за период от 36 месеца лихвеният процент нараства с 1.50% и достига 16.50%. СИБАНК запазва един от най-атрактивните параметри - авансовото теглене на лихвата в момента на откриване на депозита, като отпада само бонусът от 5% върху авансово платената сума на всеки депозит.
 
При продукта „Растящ депозит” се увеличават годишните лихвени проценти за депозити в лева и евро при пет от лихвените периоди. С промяната при депозит в лева за 36 месеца лихвата от 10% става 12%, увеличението за останалите лихвени периоди е средно с 0,20%. За депозитите в долари лихвените нива леко падат.
 
Банката преустановява предлагането на срочен влог „Рента” за нови клиенти и препоръчва по-изгодните условия на „Топ депозит” и „Растящ депозит”.
Според Александър Димитров, изпълнителен директор на СИБАНК, отговарящ за банкирането на дребно, новите предложения са адекватна реакция на очакванията на потребителите и показват гъвкав подход и готовност на банката да предложи все по-атрактивни продукти на клиентите.