СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
03.12.2008

СИБАНК отчита 80.7% ръст на печалбата от основна дейност

СИБАНК отчита 23.3 млн. лева печалба преди данъчно облагане за деветте месеца на 2008 г.  Печалбата от основна дейност за същия период на миналата година е била 12.9 млн. лева.
СИБАНК повиши пазарния си дял по предоставени кредити на физически лица, който към 30 септември 2008 г. достигна 2.3%. Темпът на нарастване на кредитите на банката за периода е 35%, при 29% СИБАНК отчита 80.7% ръст на печалбата от основна дейност за банковата система.
От септември 2007 г. до септември 2008 г. привлечените средства на СИБАНК (без тези от банките) са се увеличили с 22%, като пазарният дял по привлечени средства от първични депозитори (без банки) е 3.5%. Капиталовата адекватност е 13.7%.
СИБАНК продължи развитието и разнообразяването на гамата от предлагани депозитни продукти, като реагира гъвкаво на ситуацията на пазара.
 
Наред с развитието на банковите продукти, СИБАНК продължава да разширява и клоновата си мрежа, като за деветте месеца на 2008 г. са открити 14 нови клонове и офиси, с което общият им брой достига 136. Нараства и мрежата от отдалечени работни места, които достигнаха 134 в края на септември. От началото на годината банкоматите  се увеличиха с 21%, а ПОС терминалите с 17.3%. За деветмесечието СИБанк увеличи сметките и броя на клиентите си с над 13%.