СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
12.12.2012

ВАЖНИ ПРОМЕНИ - В сила от 01.01.2013 г. за плащания към бюджета

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИТЕ ПРОМЕНИ НА ЗДДС И СЪГЛАСНО ДДС 11/29.11.2012Г НА МФ И БНБ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ, КОИТО ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г. :

 

 1. ЗАКРИВАТ СЕ СМЕТКИТЕ НА  ФОНД ДОО И  НА ФОНД ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ;
 2. КЪМ ВСЕКИ НАП ОСТАВАТ АКТИВНИ ДОСЕГА ДЕЙСТВАЩИТЕ СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ/ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ/ И ЗА ФОНД ДЗПО;
 3. ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ВНАСЯТ ПО СМЕТКА ЗА ПРИХОДИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ С ЕДИН ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ ДЪЛЖИМИ СУМИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВИД ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЕДНОВРЕМЕННО ВНАСЯНЕ С ЕДИН ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, ДОО и НЗОК (БЕЗ ДЗПО, ЗА КОЕТО ИМА ОТДЕЛНА СМЕТКА КЪМ СЪОТВЕТНАТА ТД НА НАП).

НАПРИМЕР, С ЕДНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ МОЖЕ ЕДНОВРЕМЕННО ДА ПЛАТИ ПО СЪОТВЕТНАТА СМЕТКА  НА ТД НА НАП ДЪЛЖИМИТЕ, ВНОСКИ ЗА  ДОО, ЗДРАВНИ ВНОСКИ, ВНОСКИ ЗА ДДС, КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, ДАНЪК ПО ЗДДФЛ И ДР.;

 1. ОТПАДАТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КЪМ 2012Г. ВИДОВЕ ПЛАЩАНЕ 11 ХХ ХХ КЪМ СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, КАТО ВСИЧКИ ВНОСКИ ПО ТЕЗИ СМЕТКИ ЗА  ДОО, ЗДРАВНИ ВНОСКИ, ВНОСКИ ЗА ДДС, КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, ДАНЪК ПО ЗДДФЛ И ДР. ЩЕ СЕ ВНАСЯТ ПО КОД 11 11 11;
 2. ОТПАДАТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КЪМ 2012Г. ВИДОВЕ ПЛАЩАНЕ 58 ХХ ХХ КЪМ СМЕТКИ ЗА ФОНД ДЗПО, КАТО ВСИЧКИ ВНОСКИ ПО ТЕЗИ СМЕТКИ ЩЕ СЕ ВНАСЯТ ПО КОД 58 11 11;
 3. ОТПАДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ИЗИСКВАНЕ ДА СЕ ПОСОЧВА „ВИД ДОКУМЕНТ“ И „НОМЕР И  ДАТА НА ДОКУМЕНТА“;
 4. ОТПАДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ИЗИСКВАНЕ  ДА СЕ ПОСОЧВА ПЕРИОД ЗА ПЛАЩАНЕ;
 5. ОТПАДА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МНОГОРЕДОВО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА ТЕЗИ ДВЕ СМЕТКИ (СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ-ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И  ЗА ФОНД ДЗПО);
 6. ЕДИНСТВЕН ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН РЕКВИЗИТ, ОСВЕН СУМА И С-КА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ, ОСТАВАТ: ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ С НЕГОВИЯ ЕИК/БУЛСТАТ, ЕГН ИЛИ ЛНЧ;
 7. ОТПАДА ЧЛ.7, АЛ.9, ОТ КСО, СЪГЛАСНО КОЙТО ПРЕДИ ИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ РАБОТОДАТЕЛЯ БЕШЕ ЗАДЪЛЖЕН ДА ПРЕДСТАВЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВНЕСЕНИ ОСИГУРОВКИ;
 8. В СЛЕДСТВИЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОМЕНИ ЗАЯВЕНИТЕ ЧРЕЗ УСЛУГАТА „ПЕРИОДИЧНИ ПРЕВОДИ“ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТД НА НАП, СЧИТАНО ОТ 01.01.2013Г. ЩЕ БЪДАТ ДЕАКТИВИРАНИ. АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА „ПЕРИОДИЧНИ ПРЕВОДИ“ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТД НА НАП, ТРЯБВА ОТНОВО ДА ПРЕРЕГИСТРИРАТЕ С  АКТУАЛНИ ДАННИ ВАШАТА ЗАЯВКА В ОБСЛУЖВАЩИЯ ВИ ОФИС НА СИБАНК ЕАД. 


ЗАБЕЛЕЖКА : ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОМЕНИ НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВНОСКИ ПО СМЕТКИТЕ НА МИТНИЦИ  И ОБЩИНИ (МЕСТЕН  БЮДЖЕТ).