СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
31.05.2012

Промяна на лимити за теглене в брой в чужбина с карта

Уважаеми Клиенти,
Уведомяваме Ви, че лимитите за теглене на пари в брой в чужбина с банкови карти, издадени от СИБАНК ЕАД, дефинирани в Тарифата на Банката, са променени. Промяната влиза в сила от 01.08.2012 г. Можете да се запознаете с лимитите за съответния вид карта, както следва:

  • за физически лица – тук
  • за юридически лица -тук

СИБАНК Ви дава свободата Вие да определите индивидуални лимити за всяка отделна карта, която притежавате. Всички карти, за които предварително са договорени лимити, различни от стандартните по тарифа, запазват договорените стойности.

За картите, издадени по сметки на физически лица, промяната на лимитите може да бъде временна (в рамките на 1 /един/ час) за извършване на конкретна операция, или постоянна - до следващата промяна, извършена по Ваше желание. За картите, издадени по сметки на юридически лица, промяната е само постоянна.

За да промените временно лимитите за извършване на конкретна операция, е необходимо титулярът на разплащателна сметка на физическо лице да се обади в Call Center на телефон 02/ 981 05 29 и да отговори на няколко въпроса, които ще бъдат зададени от оператора. Ако желаете промяната да е постоянна е необходимо да посетите офис на Банката и да заявите писмено своето желание за промяна. При преиздаване на картата, новата карта приема стандартните лимити по Тарифа и е необходимо отново да ги промените, ако желаете.

За промяната на лимити за теглене в брой в чужбина не се събира такса до 31.12.2012 г.