СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
30.03.2012

ЕБВР И СИБАНК ПОМАГАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАКИНСТВА ДА НАМАЛЯТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

                                                                                                          

Инвестиции от 5 милиона евро за енергийна ефективност в жилищния сектор

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) продължава да подпомага дейности за енергийна ефективност в жилищния сектор в България със заем от 5 милиона евро към СИБАНК, предоставен за кредитиране на физически лица и сдружения на собственици на апартаменти.

Финансирането е част от Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL) на ЕБВР и е първият проект на сътрудничество със СИБАНК, собственост на белгийската група KBC.

Средствата по заема от ЕБВР ще бъдат използвани за финансиране на инвестиции в проекти за устойчива енергия, предприемани от домакинствата в България, като например топлоизолация на стени, инсталиране на енергоспестяващи прозорци, котли и системи за централно отопление, както и на други модерни енергоспестяващи технологии. Кредитната линия на ЕБВР ще бъде допълнена с безвъзмездно финансиране от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”.

Проектът ще доведе до по-голямо спестяване на енергия и намаляване на въглеродните емисии в жилищния сектор в България и ще помогне на домакинствата да рационализират консумацията на електроенергия и да намалят сметките си. Той ще допринесе и за изпълнението на Директивата на Европейския парламент за енергийните характеристики на сградите в България, като по този начин ще помогне на българското правителство да постигне целевите стойности за енергийна ефективност на сградите. 

„ЕБВР се радва да започне партньорство със СИБАНК в България чрез този нов проект за финансиране на подобрения за енергийна ефективност. Кредитната линия ще спомогне за повишаване на стандартите за удобство в жилищата в България и ще подкрепи стратегията на СИБАНК за разширяване на банковите услуги за физически лица. Може би най-важното в случая е, че най-новите жилищни кредити за енергийна ефектност са насочени повече от всякога към многосемейни панелни сгради. Този тип проекти бяха пренебрегвани при повечето предишни инициативи за финансиране на енергийна ефективност“, коментира Даниел Берг, директор, България, в ЕБВР.

"СИБАНК има утвърдени позиции на пазара на банкови продукти за физически лица и предлагането на изгодни кредити за енергийна ефективност в дома ще даде възможност за прилагането на комплексен подход в обслужването на този сегмент клиенти", заяви Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК и кънтри мениджър на КВС за България. "Като част от групата КВС, СИБАНК се стреми да предлага устойчиви по отношение на околната среда продукти и услуги и кредитната линия с ЕБВР е част от тази политика", допълни той.

Рамковата програма REECL е създадена през 2005 г. с цел намаляване на загубите на енергия в жилищния сектор в България и за шест години е финансирала около 30 000 малки по размер жилищни проекти за енергийна ефективност. На базата на постигнатия успех, през 2011 програмата е разширена с още 40 милиона евро.

Специфична техническа помощ, включваща правна експертиза, оценка на енергийни характеристики, изготвяне на идейни проекти и работа със сдруженията на собствениците, допринася за постигане на резултати по отношение модернизацията на цели сгради.

От началото на своята дейност в България, ЕБВР е вложила над 2.5 милиарда евро в различни сектори на икономиката на страната, като по този начин са мобилизирани и допълнителни инвестиции на стойност повече от 5.7 милиарда евро.

От ляво на дясно: Даниел Берг - директор, България, в ЕБВР; Петър Андронов - главен изпълнителен директор на СИБАНК; Александър Димитров - изпълнителен директор на СИБАНК, отговарящ за Ритейл сегмента
  От ляво на дясно: Франк Янсен - изпълнителен директор Финанси и Риск на СИБАНК, Даниел Берг и Петър Андронов

За контакти:

СИБАНК
Даниела Боянова
T: +359 878 526 303
E: dboianova@cibank.bg

ЕБВР
Ина Коречи
T: +44 20 7338 7874
E: coretchi@ebrd.com