СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
22.03.2012

ХОРАТА СЪС СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ ТЪРСЯТ СПЕЦИФИЧНИ БАНКОВИ ПРОДУКТИ

СИБАНК е сред трите най-предпочитани от юристите банки и в Топ 10 на най-познатите и най-ползваните от останалите свободните професии банки

Представително проучване сред хората със свободни професии показва, че е налице много висока степен на запознатост с опериращите на българския пазар банки. Делът на общата подпомогната запознатост надхвърля 60% за всички основни банки и достига над 90% при най-популярните. Отношението на хората със свободни професии към банките и ползването на финансови продукти сe определят от естеството на всяка една свободна професия и регулярността на приходите им. Това определя и очакванията им за специфични и индивидуализирани банкови продукти.

Проучването е проведено от Алфа Рисърч и СИБАНК сред 450 адвокати, нотариуси, медици и архитекти през април 2011г. Анализите на банката показват, че установените в него тенденции са актуални и към началото на 2012 г. и могат да бъдат обобщени по следния начин:

  • Предпочитанията на сегмента за банки, с които да работят, са фрагментирани и липсва силно изявен лидер в това отношение.
  • Умерена към висока активност в нуждата от ползване на банкови продукти. По-активното потребление се изразява както в ползването на повече на брой продукти, така и на повече на брой банки. Така например, представителите на юридически професии са едни от най-активните както в броя на банките, с които работят, така и в броя на продуктите, които ползват. При средно за целия сегмент ползвани две банки и четири вида продукти, при юристите броят на банките нараства до три, а на продуктите надхвърля четири. Обратно, при медицински специалисти и архитекти средният брой на банките е под две, а на продуктите – около три.
  • Силно зависим от естеството на работата приоритет на определени банкови продукти. Макар мнозинството от представителите на сегмента да ползват повече от един вид финансови продукти, потреблението е дефинирано от дейността. Това определя очакването им за специфични, индивидуализирани решения. Така, например, представителите на юридическите професии поставят акцент върху разплащателните сметки, медицинските специалисти – на кредитните, а архитектите на депозитните продукти.