СИБАНК EАД
Централно управление

София 1463
бул. „Витоша” № 89 Б
SWIFT: BUIBBGSF
Факс: (+359 2) 981 25 26

Център за обслужване на клиенти

Контактен център 24/7
clients@cibank.bg

*4554 за всички български мобилни оператори – Мтел, Теленор и Виваком, а обажданията ще се таксуват като разговори в мобилната мрежа според тарифния им план.

0700 1 4554
(обажданията ще се таксуват като разговори в мобилната мрежа според тарифния им план)

Телефон за връзка от чужбина:
00359 700 1 4554 / +359 700 1 4554

Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.