Роля и мисия на Управление Човешки ресурси

Наш основен стремеж е да подпомагаме по най-ефективния начин своите колеги в областта на ЧР и да се превърнем в техен доверен партньор. За тази цел идентифицираме и развиваме потенциала на своите служители като насърчаваме инициативността и работата в екип.  Влагаме ресурси в развитието на личностните умения и компетенции на своите колеги, демонстрираме персонално отношение към всеки и обективно оценяваме  индивидуалния принос за общия успех. 
Вярваме, че адекватната подкрепа и мотивация на служителите спомага екипът на СИБАНК да стане още по-силен и успешен.
 

Желаете да станете част от екипа на СИБАНК?

Ако желаете да се присъедините към нашия екип от професионалисти, да получавате конкурентно възнаграждение и достъп до атрактивен пакет от социални придобивки, можете да посетите меню „Кариери“, където ще откриете списък с всички актуални свободни позиции към момента.

За да кандидатствате е необходимо да изпратите CV с актуална снимка и кратко мотивационно писмо на e-mail адрес: careers@cibank.bg като задължително посочите референтния номер на обявата. След като разгледаме внимателно всички кандидатури, ще поканим  на интервю само тези кандидати, които най-пълно отговарят на изискванията за длъжността.
 

Как разбираме дали Вие сте нашият кандидат?

Следвайки високите стандарти за подбор на КВС Group - освен специално структурирани интервюта, провеждаме и разнообразен набор от тестове, които ни помагат най-точно и прецизно да установим потенциала на всеки кандидат. За нас е важно да опознаем бъдещите си служители и да намерим точното приложение на способностите им, осигурявайки едновременно максимална ефективност в полза на банката и условия за личностно и професионално удовлетворение на самия служител.
 

Контакт с кандидатите

Добрата комуникация е   предпоставка за гладкото протичане на процеса по подбор, затова се стремим да даваме активна обратна връзка на кандидатите явили се на интервю. Независимо от това дали е избран да стане част от екипа на СИБАНК или не, всеки кандидат, явил се на интервю, остава в нашата база данни. По този начин  поддържаме контакт с талантливите професионалисти и имаме възможност да им предложим за в бъдеще подходяща за тях позиция.

Профилът на идеалния кандидат

Предприемчив, умее да работи в екип, ориентиран към постигане на поставените цели, с творческо мислене и мотивация за развитие в банковата сфера.