СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка

СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с над 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови  и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните  канали за дистрибуция.  
 

КВС присъства в българския банков сектор от 2007 г. със своето дъщерно дружество СИБАНК. Интегрирането й с другата компания на групата в България - ДЗИ, позволява прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за българския пазар банково-застрахователни продукти и услуги.

През 2017 г. белгийската банково-застрахователна група KBC Груп придобива ОББ. След предстоящото обединение между СИБАНК и ОББ новата обединена банка ОББ ще бъде третата най-голяма банка в България по отношение на активи от около 5.1 млрд. евро, с пазарен дял от приблизително 11%.

Заедно, СИБАНК, ОББ и дъщерните й дружества, и ДЗИ ще се превърнат в най-голямата банково-застрахователна група в България, един от основните пазари за КВС Груп. Вследствие на това КВС Груп ще стане активна и на лизинговия пазар, а също и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като ще предлага на своите клиенти пълния набор от финансови услуги. 
 

СИБАНК  ЕАД притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в Закона за кредитните институции.
 

СИБАНК - МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ
Светът е променен. Ние се променяме също и ще се развиваме и растем по различен начин. Новата стратегия на СИБАНК, като част от групата КВС, очертава рамката на дългосрочното  развитие на компанията, основано на ясни и устойчиви мисия, визия и ценности.


МИСИЯ
В основата на нашата философия за развитие  е клиентската ориентираност, която ни позволява да бъдем близо до своите клиенти, да ги познаваме, разбираме и откликваме на потребностите им.  За да спечелим доверието и изградим дълготрайни отношения с нашите клиенти, ние разчитаме на професионален екип от лоялни, мотивирани и ангажирани с целите на компанията служители.  Водени от разбирането, че успешен може да бъде само социално отговорния бизнес, ние стриктно спазваме регулаторните изисквания и поддържаме партньорски отношения с всички заинтересовани страни.  Ние вярваме, че бизнесът има ключова роля за просперитета на обществото и се стремим да дадем своя принос в икономическото, социалното и културното развитие на нашата страна.


ЦЕННОСТИ
Нашите ценности изграждат корпоративната ни култура и определят отношенията и действията ни спрямо всички заинтересовани страни.

Почтеност
Ние се отнасяме с респект към всички наши вътрешни и външни клиенти. Да бъдем почтени за нас означава да имаме честни и  равнопоставени отношения,  да бъдем открити и прозрачни в действията си,  да уважаваме личното достойнство на всеки и да  изграждаме взаимно доверие. 

Отзивчивост
Ние ценим  мнението на нашите клиенти и реагираме бързо и с подобаващо внимание на всички предложения, мнения или оплаквания. Нашите служители са открити, толерантни и подхождат с разбиране към всеки един конкретен случай.

Ориентираност към резултатите
Ние се стремим да постигнем най-висок резултат за нашите клиенти, нашите служители, нашата компания и нашите акционери. Ние изпълняваме това, което обещаваме.  Стремим се непрекъснато да подобряваме нашите продукти и услуги и да надхвърляме очакванията на клиентите като предоставяме оптималното качество за дадената цена при безупречно обслужване. Банково-застрахователния модел генерира добавена стойност за клиентите ни чрез предлагане на допълващи се и оптимизирани продукти и услуги.


ВИЗИЯ

Ние се стремим да бъдем първата банка, която изниква в съзнанието на хората, когато обмислят закупуването на финансов  продукт или услуга.

Ние се стремим да бъдем първата компания, която изниква в съзнанието на хората, когато търсят перспективна работа.

Ние се стремим да бъдем банка-еталон днес, за да бъдем първи утре.

Кодекс за корпоративно управление

Политика на КВС Груп за опазване на околната среда

Доклад към обществото

Годишен доклад към обществото на СИБАНК и ДЗИ за 2016 г. - вижте ТУК

Годишен доклад към обществото на СИБАНК и ДЗИ за 2015 г. - вижте ТУК

Годишен доклад към обществото на СИБАНК и ДЗИ за 2014 г. - вижте ТУК