СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
  • Копие от документ за самоличност;
  • Искане за кредит-овърдрафт по банкова карта (по образец);
  • Съгласие на работодател за превод на трудово/служебно възнаграждение по сметка в Банката (по образец);
  • Документ за финансовия актив, служещ за обезпечение - договор за депозит или рамков договор за предоставяне на платежни услуги (съответно допълнително споразумение към него);
  • Други документи по преценка на Банката.