СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

СИБАНК Ви  предлага като свой  клиент, възможността да ползвате по-големи суми от наличностите по картовите си разплащателни сметки.

Овърдрафтът по картова сметка е вид кредит, който Ви дава възможност да теглите и извършвате плащания от картовата си разплащателна сметка, не само до действителния остатък от собствени средства, но и до определен размер, предварително договорен с Банката.

Сумата, с която превишите разполагаемите средства се възстановява текущо за сметка на всички постъпления по картовата Ви сметка. С мрежата от банкомати (АТМ) и терминални устройства (ПОС), по всяко време Вие получавате достъп до средствата си.

ПРЕДИМСТВА:

  • Достъпен начин за краткосрочно финансиране
  • Лихва се дължи само за използвания размер и за времето на ползване
  • Улеснена процедура
  • Индивидуални консултации