СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Как работи услугата „Сигурни плащания в Интернет“?

 

Сигурни плащания в Интернет е услуга, която СИБАНК EАД предоставя на своите картодържателите с цел допълнителна сигурност при плащане в Интернет.

Базирана е на международния стандарт за сигурност 3-D Secure, разработен и прилаган от международните картови организации Visa и Mastercard чрез програмите Verified by Visa и Mastercard SecureCode.

Основната цел на 3-D Secure
е верификация на картодържателя чрез допълнително потвърждение на неговата самоличност след въвеждане на т.н. “3-D секретeн код”.

СИБАНК изпраща безплатно текстово съобщение, съдържащо т.н. one-time password или динамичен 3D код на мобилния телефон на Титуляр на сметка и/или Картодържател по време на онлайн покупка, валиден само и единствено за конкретното плащане.
 

 • Eднократна парола се генерира автоматично от системата в момента на плащането само в случай че, онлайн търговецът към който се пазарува, също е участник в програмите Verified by Visa и Mastercard Secure code
 • Паролата е валидна в рамките на 15 минути за конкретното плащане. При следващо плащане, дори и към същия търговец, клиентът получава на мобилния си телефон нова парола
 • В случай че, покупката се извършва към търговец, който не е участник в Програмата, то плащането ще се осъществи без допълнителната верификация с парола
 • За новоиздадените карти, услугата ще се бъде достъпна до 4 часа след подаването на картата за активиране
 • При въвеждане погрешно 3 пъти на еднократната парола, услугата се блокира. Необходимо е да се подаде Искане за нормализиране в офис на СИБАНК, за което се дължи такста, съгласно Тарифата на Банката.
 • Услугата е в сила за  Visa Electron, Visa Business Electron, Visa Classic, Debit MasterCard Pay Pass, Debit MasterCard Business, MasterCard Standard, MasterCard Gold и MasterCard Business
 • Карти Maestro не са включени в обхвата на Програмата


Поддържат се мобилни телефонни номера, обслужвани само от Оператори на територията на Република България.

Корекция на мобилен номер се извършва само и единствено писмено в офис на Банката

 

Как Ви защитава услугата „Сигурни плащания в Интернет“?

 • Чрез задължителното изискване за въвеждане на верен “3-D секретeн код”, който знаете само Вие.
 • Когато пазарувате на сайтове обозначени с   или   
 • Ако установите, че картата Ви е неправомерно използвана в сайт, който не е регистриран за Услугата, Вие се ползвате се с предимство при оспорване – търговецът понася вината.

 

Какво е необходимо, за да ползвате услугата “Сигурни плащания в Интернет“?

 • да притежавате банкова карта, издадена от СИБАНК;

Как да извършите регистрация към услугата “Сигурни плащания в Интернет“?

 • Регистрацията за услугата се извършва автоматично от СИБАНК и е валидна за всички банкови платежни карти (с изключение на Maestro)
 • За новоиздадени карти, услугата е налична до 4 часа след активиране на картата
   

Как да пазарувате сигурно в Интернет?

 

СТЪПКА 1:  Посещаване сайта на търговеца 


СТЪПКА 2: Избиране на продукт 


СТЪПКА 3: Въвеждане на задължителните реквизити на платежна карта за финализиране на покупка

 

 • Тип на карта                                                                                                                        
 • Номер на карта                                                                                     
 • Валидност
 • CVV/CVC – последните 3 цифри от номера, изписан на гърба на картата В случай че, покупката е към търговец НЕ участник в Програмата, плащането приключва с тази стъпка!

СТЪПКА 4:
Ако транзакцита е към търговец, участник в програмата Сигурни плащания в Интернет, то системата ще прехвърли към още една стъпка за допълнителна верификация.
 

 • Визуализира се екран с активно поле PASSWORD
 • След секунди системата изпраща безплатното текстово съобщение с

      6-цифрената парола на мобилния телефон на клиента

 • Паролата се въвежда в поле PASSWORD
 • В случай че, съобщението не бъде получено, по грешка изтрито и др., то

      при избиране на опция „генериране на ново съобщение“ системата
      изпраща нова еднократна парола

 • След  избиране на „ПОТВЪРЖДЕНИЕ“ , транзакцията протича по стандартния, вече познат начин и покупката е успешно извършена              
   

 

 

Препоръки за Вашата сигурност

 • Плащайте с Вашата карта само при онлайн търговци, които имат добра репутация и които са сертифицирани за 3D Secure;
 • Запазете си информация за търговеца – име, адрес, телефон, лице за контакт;
 • Запазете копие от екрана, на който потвърждавате покупката;
 • Уверете се, че екранът за потвърждаване на покупката съдържа логото на СИБАНК
 • Присъствието на тези елементи доказва, че плащането се проверява от Банката и информацията, която въвеждате не се разкрива на други лица. Не въвеждайте Ваши данни за идентификация като личния 3-D Секретен код, ако някой от тези елементи липсва
 • Проверете точната сума на плащането. Обърнете внимание на десетичната запетая;
 • Не отговаряйте на имейли, които Ви препращат на сайтове, където трябва да въведете конфиденциална информация, свързана с Вашите банкова карта, банкова сметка, ПИН или 3-D Секретен код;
 • Уведомете незабавно банката, ако имате подозрения, че някой е узнал Вашите 3-D Секретен код
 • Избягвайте плащания с Ваша карта на компютър, различен от личния Ви

  Ако имате някакви въпроси или имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас на телефон 0700 1 4554