СИБАНК

     

  • Участва в процедури за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност чрез: директно финансиране с участие в процедури по ЗОП за избор на финансова институция; подходящо финансиране на проекти с грантови средства от Европейския съюз, както и консултантски услуги за разработване на проектите.

 

  • Е партньор на Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ по сключено Финансово споразумение от 19.12.2008 г. за предоставяне на кредити за финансиране на малки общини в България, публични организации и търговски дружества с държавно или общинско участие, предоставящи общински услуги, пряко отговорни за внедряване на проекта - кредит Европроект