СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Разплащателна сметка с диференцирано олихвяване

Висока доходност и свободно разплащане в страната и чужбина.

  • Довнасяне на суми - без ограничение,
  • Теглене на суми в брой -  без ограничения до разполагаемата наличност по сметката
  • Валута - Лева и евро
  • Минимална първоначална вноска за откриване 50 лева/25 евро

 Лихвени проценти:
 

Вид валута Минимална сума за откриване Салдо по влога в края на лихвения ден Годишен лихвен процент
BGN 50 до 100 000 0.01%
100 000.01 – 250 000.00 0.10%
над 250 000.01 0.13%
   
EUR 25 до 100 000.00 0.01%
100 000.01 – 250 000.00 0.05%
над 250 000.01 0.08%
   

 

  • откриване на разплащателна сметка с диференцирано олихвяване -10 BGN;
  • оперативно поддържане на разплащателна сметка с диференцирано олихвяване - 6 BGN/3EUR;
  • закриване на разплащателна сметка с диференцирано олихвяване - 15 BGN/8 EUR;
  • За извършените банкови операции по разплащателната сметка се дължат съответните такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа на СИБАНК EАД.

 
С Общите условия за сметката с диференцирано олихвяване може да се запознаете тук.