СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
  • Разплащателната сметка в национална валута или в чуждестранна валута е удобство за разплащане с Вашите партньори в страната и чужбина, съхраняване на свободни парични средства; теглене и внасяне пари в брой получавате/нареждате плащания от/към други български банки; изплащане  на заплати на служители; извършване бързи, сигурни и евтини международни разплащания, чрез открити кореспондентски сметки в чуждестранни банки.
  • Специални “адвокатски” разплащателни сметки -  не представляват част от имуществото на адвоката, не подлежат на запориране и могат да се ползват за извършване на разплащания, регламентирани в Закона за адвокатурата.
  • Специални “застрахователски” разплащателни сметки- не представляват част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност на брокера
  • Специални сметки по чл.25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност – предназначени за внасяне на парични средства, дължими от страните по сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти.