• Титуляр- юридически лица и ЕТ
 • Срок на депозита от 7 дни до 24 месеца
 • Възможност за избор на валута - BGN, EUR, USD 
 • Минимална сума: за 7 дневни и 14 дневни 10 000 лева, евро или щатски долари, за срокове от 1 месец до 24 месеца 1 000 лева, евро или щатски долари
 • Гарантирана доходност – фиксиран лихвен процент за срока на депозита
 • Спестява време – на датата на падеж автоматично се подновява за същия срок при действащия лихвен процент към момента, без да налага посещение в Банката
   

Допълнителни услуги

 • Интернет банкиране
 • Дебитна карта Visa Business Electron
 • Превод на заплати на служители и пакет от услуги за обслужване на служители
 • Фирмени кредити
 • Банкови гаранции