СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Обществен трезор

 
СИБАНК Ви предоставя възможност за ползване на банкови сейфове, намиращи се в специално помещение (Обществен трезор). В сейфа можете да съхранявате пари, ценни книги, документи и други вещи. Влаганите ценности са без обявена стойност и съдържание. Услугата се предоставя на юридически лица - български и чуждестранни.
 
СИБАНК Ви дава възможност да упълномощите, с изрично нотариално заверено пълномощно, друго лице да влага и изтегля ценности от сейфа.

Размерът на таксата се определя съгласно Тарифата на СИБАНК и е в зависимост от размера на сейфа и времето, за което се ползва.