СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Преустановено предлагане, считано от 01.09.2017 год.

ЗАСТРАХОВКА “МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ И ЗЛОПОЛУКА С ОСИГУРЕН АСИСТАНС ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИ БАНКОВИ КАРТИ*, ИЗДАВАНИ ОТ “СИБАНК” ЕАД
/ИЗВАДКА/

Покритие Лимит на отговорност в ЕВРО Вид карта, за която е валидно покритието
1. Медицински разходи следствие на злополука или акутно заболяване  30 000 евро  Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business,  MasterCard Gold
2. Разходи за медицинско транспортиране и репатриране не лимитирани Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold
3. Разходи за спешна стоматологична помощ

300 евро

MasterCard Gold
4. Организиране на посещение на застрахования от негов близък при хоспитализация над 7 дни покриват се разходи за двупосочен самолетен билет туристическа класа Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold
5. Връщане на непълнолетни лица под 16 годишна възраст до България покриват се разходите за репатриране до България Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold
6. Смърт от злополука, настъпила в чужбина 25 000 евро Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold
Недействителен е договорът за застраховка с покритие за случай на смърт на малолетно лице (под 14 год.) следствие на злополука.
7. Трайна загуба на трудоспособност от злополука 25 000 евро Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold
Обезщетение за трайна загуба на трудоспособност се изплаща, когато злополуката е възникнала в срок до една година от датата на събитието. Състоянието на трайна нетрудоспособност се установява от ТЕЛК или НЕЛК и/или от съответните компетентни медицински органи в чужбина.
8. Доставка на медикаменти не лимитирано Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold
9. Предаване на спешни съобщения до семейството и близките на застрахования или до лица, свързани с неговата работа не лимитирано Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold
10. Непредвидено завръщане на застрахования в България покриват се разходи за връщане със самолет (икономична класа) или влак (билет първа класа) Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold
11. Забавяне на полет 160 евро Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold
12. Издирване на багаж не лимитирани Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold
13. Загуба на регистриран багаж 500 евро Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold
14. Правна помощ 1 000 евро Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business
2 000 евро MasterCard Gold
15. Авансово плащане в случай на невъзможност да се използва банковата карта, следствие на загуба или кражба 1 500 евро Кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard, Кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold

*Банкови карти, които не са включени в таблицата в колона "Вид карта", са извън обхвата на застрахователното покритие

Каква е цената на застраховката?

 • СИБАНК предоставя застраховката БЕЗПЛАТНО

Кой има възможност да се възползва от застраховката?

 • Всички картодържатели, които:
  • са български граждани и чужденци, постоянно пребиваващи в Р. България, както и чужденци с разрешение за дългосрочно пребиваване;
  • притежават валидна международна банкова карта MasterCard, издадена от СИБАНК и включена в извадката по-горе (в колона "Вид карта", за която е валидно покритието);
  • са на възраст до 75 години към датата на издаване на застраховката и притежаващи валидна банкова карта, издадена от СИБАНК.
 • Териториалният обхват на застраховката покрива целия свят с изключение територията на Р. България.
 • Застрахователното покритие е за всяко индивидуално пътуване, при условие, че застрахованото лице е закупило туристически пакет или част от него (самолетен или автобусен билет или друг транспорт, хотелска резервация, рент-а-кар и др. услуги), свързани с пътуването, или при условие, че е осъществило поне една транзакция (теглене или плащане) през банкомат или ПОС-терминал чрез банковата карта, по време на пътуването си в чужбина.
 • Застраховката се предоставя от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД;

Новите условия на застрахователното покритие може да намерите тук:
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ И ЗЛОПОЛУКА С ОСИГУРЕН АСИСТАНС ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИ БАНКОВИ КАРТИ”, ИЗДАВАНИ ОТ “СИБАНК” ЕАД

АРХИВ може да намерите тук:

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ И ЗЛОПОЛУКА С ОСИГУРЕН АСИСТАНС ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИ БАНКОВИ КАРТИ”, ИЗДАВАНИ ОТ “СИБАНК” ЕАД


СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ И ЗЛОПОЛУКА С ОСИГУРЕН АСИСТАНС ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИ БАНКОВИ КАРТИ”, ИЗДАВАНИ ОТ “СИБАНК” ЕАД

Моля, посетете офис на СИБАНК ЕАД,  за да получите своя застрахователен сертификат.