СИБАНК, като част от белгийската банково-застрахователна група KBC, полага последователни усилия за подкрепа на своите клиенти с външнотърговска дейност, като им предлага първокласни услуги в областта на международните документарни разплащания и търговското финансиране.

Чрез своята и на KBC кореспондентска мрежа, СИБАНК може да обслужи сделки на своите клиенти с контрагенти от всяка точка на света по най-бърз, сигурен и икономичен начин.

Банката разполага с екип от опитни специалисти, способни да предложат на всеки клиент решение, максимално съобразено с неговите специфични нужди и на възможно най-атрактивна цена.

Контакти

Владимир Момчилов, Главен eксперт "Търговско финансиране"

Тел.: 02/ 902 93 81
Е-Мail: vmomchilov@cibank.bg