Ръка за ръка с международния бизнес на KBC Груп!

СИБАНК е част от финансово стабилната група на KBC с богат портфейл от банкови и застрахователни услуги, с присъствие в Европа, Азия и Америка и с над 10 милиона клиенти. „Клиент“ е ключова дума за нас и ние сме тук, за да поставим началото на дългосрочно и взаимно-изгодно сътрудничество.

KBC Груп има международно присъствие и отличителен модел на обслужване на международни корпоративни клиенти:

Унифициран банков подход към клиентите в групата на КBС по света
Индивидуални решения, съобразени с местните особености на страната, в която се развива бизнеса
Оферта с добавена стойност към клиенти от групата на КBС

Специализираният отдел „Международни клиенти“  подкрепя чуждестранните инвеститори, които искат да навлязат на българския пазар, като предлага услуги отвъд чисто банковите.

Ние прилагаме уникалния модел за обслужване на клиенти на KBC Груп в комбинация с познаването на местния пазар. Тук сме, за да обсъдим идеите ви, да ви предадем знания за местните особености, да ви помогнем  и да предложим най-доброто решение!

Отдел „Международни клиенти“ е надежден партньор за клиентите на СИБАНК, които искат да разширят бизнеса си на международно ниво. Ние ще Ви запознаем с екипа на KBC по света и ще помогнем на Вашия бизнес да се развива и в чужбина!


 

Контакти

Александра Бачева, Ръководител отдел „Международни клиенти“

Тел.: 02/9029116
E-Mail: abacheva@cibank.bg; ind@cibank.bg