СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА АВТОМОБИЛИСТИ” КЪМ „ДЗИ“ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АВТОАСИСТАНС, ЗЕЛЕНА КАРТА И ЗЛОПОЛУКА

Обект на застраховане - Гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и/или неимуществени щети на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които отговарят съгласно българското законодателство.
 

Застрахова се гражданската отговорност на физическите и юридическите лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди.

 • Застраховат се всички МПС, които са с:
  • постоянна;
  • временна;
  • транзитна българска регистрация.
 • Не са обект на застраховка “ГО” на автомобилистите:
  • МПС с чужда регистрация.
    
 • Териториално покритие
  • Република България
  • Държавите, членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • Държавите, членки на Международното споразумение “Зелена карта”

Опростена процедура - издаване на застрахователната полица в банков офис. Внедрена електронна полица с автоматично изчисляване на дължимата застрахователна премия. 

Покрити рискове - Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на собствениците, държателите, ползвателите на МПС, както и на упълномощените от тях водачи, за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Цена /застрахователна премия/ - изчислява се автоматично съгласно приета методика. Атрактивни цени определени на база териториалното покритие и местодомуване на МПС.

Лимити за отговорност за всяко застрахователно събитие

 • При събития настъпили на територията на Република България:
  - За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
  - За вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица

Срок на застраховката - 12 месеца, с начало 00.00 часа на деня, посочен за начало на застраховката в застрахователната полица.

Плащане на застрахователната премия - предварително, годишно. Опция за разсрочено плащане на застраховката.

НАСТЪПВАНЕ НА ПЪТНО-ТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ

 • Какво трябва да направим при настъпване на ПТП - изтегли тук
 • Двустранен констативен протокол при настъпване на ПТП - изтегли тук

„СИБАНК“ И „ДЗИ“ ВИ ПОЖЕЛАВАТ БЕЗАВАРИЙНО И ОТГОВОРНО ШОФИРАНЕ НА МПС!