СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Тарифа за таксите и комисионите на ОББ АД, приложима за клиенти – физически лица - в сила от 06.04.2018 г.

Приложения към Тарифата за таксите и комисионните на СИБАНК ЕАД, приложима за клиенти - физически лица:

1. Приложение 1 - Тарифа за издаване и обслужване на международна дебитна карта Maestro

2. Приложение 2- Тарифа за издаване и обслужване на международна дебитна карта Visa Electron

3. Приложение 3 - Тарифа за издаване и обслужване международна карта със собствен авоар и/или овърдрафт MasterCard Standard

4. Приложение 4 - Тарифа за издаване и обслужване международна карта със собствен авоар и/или овърдрафт Visa Classic

5. Приложение 5 - Тарифа за издаване и обслужване международна карта със собствен авоар и/или овърдрафт MasterCard Gold

6. Приложение 6 - Тарифа за издаване и обслужване на международна револвираща кредитна карта с гратисен период MasterCard Standard

7. Приложение 7 - Тарифа за издаване и обслужване на международна револвираща кредитна карта с гратисен период Visa Classic

8. Приложение 8 - Тарифа за издаване и обслужване на международна револвираща кредитна карта с гратисен период MasterCard Gold

9. Приложение 9 - Тарифа за издаване и обслужване на международна карта Debit MasterCard PayPass

10. Приложение 10 - Тарифа за кредити при БЛП сключени преди 23.07.2014 и за кредити с фиксиран лихвен процент

11. Приложение 11 - Тарифа за издаване и обслужване на международна кобрандирана карта Debit MasterCard Paypass СИБАНК Авто

12. Приложение 12 -  Тарифа за издаване и обслужване на международна кобрандирана кредитна карта MasterCard Standard "Сибанк - Авто"

13. Приложение 13 - Тарифа за издаване и обслужване на международна кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard "Сибанк - Авто"