СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Застрахователният продукт покрива рискове свързани с кредитополучателя на потребителски кредит за физически лица.

Обект на застраховане:

  • Физически лица навършили 18 години

Застрахователно покритие:

  • събития с фатален край вследствие на злополука или заболяване
  • инвалидност над 75% вследствие на злополука или заболяване
  • временна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване

* За лица, застраховани по кредити „Златна възраст” се покриват само рисковете „Смърт и/или Инвалидност  над 75% от злополука”

Застрахователна сума:

  • В случай на събитие „Смърт от злополука ” или „Инвалидност от злополука над 75%” се изплаща сума, равна на 200% от остатъка от главницата по кредита съгласно договора за кредит.
  • В случай на събитие „Смърт от заболяване” или „Инвалидност над 75%, вследствие на заболяване” се изплаща остатъка от главницата по кредита съгласно договора за кредит.
  • В случай на събитие „Временна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване“ - погасяват се до 12 месечни вноски (включващи главница и лихва), съгласно договора за кредит, за един случай, но не повече от 24 месечни вноски по кредита за целия период на застрахователно покритие

Срок на застраховката:

  • равен на срока на договора за кредит

Плащане на застрахователната премия:

  • Месечни вноски, събирани автоматично от сметка на клиента в СИБАНК

Информация за общите условия на застраховката може да намерите тук.

Претенция за изплащане на суми (физически лица) по договори със СИБАНК

За допълнителна информация се обърнете към Вашия банков консултант.