ЛИХВИ

Валута

Годишен лихвен процент

BGN

0.01%

EUR

0.01%

USD

0.01%

CHF

0.01%

GBP

по договаряне

 

Забележка: Посочените лихвени проценти са валидни за всички новооткрити сметки след 03.05.2010 г. За сметки, открити преди тази дата, посочените лихвени проценти влизат в сила след 01.07.2010 г.

ТАКСИ

  • Такса за откриване на разплащателна сметка - 3 BGN
  • Без такса за закриване