СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

СИБАНК Ви предоставя възможност за ползване на банкови касетки, намиращи се в специално помещение (Обществен трезор). В касетката можете да съхранявате пари, ценни книги, документи и други вещи. Влаганите ценности са без обявена стойност и съдържание.

СИБАНК Ви дава възможност да упълномощите, с изрично нотариално заверено пълномощно, до две длъжностни лица да влагат и изтеглят ценности от касетката.
Размерът на таксата се определя съгласно Тарифата на СИБАНК и е в зависимост от размера на касетката и времето, за което се ползва. Таксата се заплаща предварително. В рамките на срока на договора имате право на определен брой отваряния на касетката (двадесет).