СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

СИБАНК Ви предлага дебитна карта Visa Business Electron с международен достъп, при изключително изгодни условия:

Не се издава след 09.05.2017 г.

 • Безплатно издаване;
 • Изгодна лихва по картова сметка;
 • Безплатна застраховка “ЗЛОПОЛУКА” със ЗПАД ДЗИ с покритие 1000 лв за всеки картодържател - важи за дебитни карти, издадени до 31.08.2013 г.
 • Ползване на средствата по фирмената разплащателна сметка посредством картата или безплатно разкриване на картова фирмена сметка.
 • По всяка сметка могат да бъдат издадени до 99 карти на различни лица
 • Избор на валута на картовата сметка между лева, евро и щатски долари.
 • Плащате стоки и услуги чрез всички ПОС терминални устройства, маркирани със знака на Visa Electron навсякъде в страната и чужбина
 • Възможност за ползване на овърдрафт;
 • Автоматично плащане на битови сметки – всеки месец може автоматично да заплащате битови сметки към повече от 40 търговци, в това число сметки за ток, вода, парно, телефони и др. – за повече информация, моля проверете тук
 • Да плащате стоки, услуги, данъци и режийни разходи в ИНТЕРНЕТ чрез системата www.ePay.bg.
 • Месечно извлечение на адрес за кореспонденция;

Защо да изберете Visa Business Electron:

 • Плащай и получавай навреме – достъп до средствата по сметката по всяко време на денонощието. Когато фирмата получава средства по сметката си, в рамките на 4 работни часа ще може да разполага с тях навсякъде по света.
 • Разделяне на личните от фирмените разходи – карти се издават върху фирмените разплащателни сметки и позволяват дори едноличните търговци да различават личните разходи от тези на дружеството.
 • Спестени усилия за администрация и бюрокрация – електронните плащания на битови сметки, данъци и други значително се улесняват от бързото и сигурно плащане от дома, офиса или дори по време на почивка.
 • Спестява време и разходи за обработка на кеша – особено за изплащане на служебни аванси или разходи за командировки на служители на фирмата.
 • Лесно и удобно проследяване на разходите - Картите се издават с името на картодържателя и на фирмата. Месечното извлечение по картовата сметка позволява да се прави ясно разграничение кой, колко и къде е платил.
 • Възможност за контрол над ползването – лимити за 1 транзакция, 24 часа и 7 дни, или за транзакции в България или и в чужбина, само за плащане на стоки и услуги или и за теглене на пари в брой.
 • По-сигурно от парите в брой – в случай на загуба или кражба, използването на картата може да се блокира.
 • Удобство при превалутирането - Тегли и плащай във валутата на страната, в която си, а сумите автоматично ще се превалутират във валутата на сметката.