СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

 

На 14.11.2016 СИБАНК подписа с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) споразумение за улесняване на достъпа до финансиране на МСП в България по Програма „Инициатива за МСП“*.

През следващите две години, по линия на „Инициатива за МСП“, СИБАНК ще предостави 50 млн. евро под формата на кредити за МСП, като по този начин над 600 малки и средни компании ще могат да бъдат финансирани от банката при благоприятни условия.

Предимствата за Вас:

  • Облекчени изисквания за  обезпеченост – гаранционно покритие в размер на  60% от размера на кредита;
  • По-ниски лихвени условия в сравнение със стандартните продукти на банката;

Параметри на кредитите, ползващи гаранционен инструмент по  програма "Инициатива за МСП":

Вид кредит

- Инвестиционен

- Оборотен (включително овърдрафт и кредитна линия)
 

Максимален размер на кредита 5 000 000 евро (или равностойност в лева – 9 779 000 лева)
Гаранционно покритие 60 % от размера на кредита
Валута лева и евро
Срокове

- оборотни кредити - до 48 м.

- инвестиционни - до 144 м.

Лихви и такси преференциални условия

Ограничения:

  • Реализация на проекти по Еврофондовете
  • Рефинансиране
  • Първичното производство на селскостопански продукти
     

*МСП трансакциите сe ползват от подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна Програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, „Хоризонт 2020“, както и от съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.