СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
  • Търсите възможности за избор на договорни срокове от 1 до 12 месеца като се наслаждавате на сигурност от фиксираната лихва за целия период на депозита.
  • Договореният лихвен доход е гарантиран за период до 12 месеца в условията на намаляващи лихвени проценти по спестовни продукти.
  • Възможност за избор на срокове – 1, 3, 6 и 12 месеца според личните нужди, потребности и планове.
  • Нарастваща лихва с увеличаване срока на депозита или размера на депозираната сума.
  • Възможност за довнасяне на допълнителни средства през срока на депозита и увеличение на първоначално планираната доходност.
  • Възможност за прилагане на по-висока лихвена скала при достигнатите по-високи прагове.
  • Свободно разпореждане с лихвата – теглене на каса или капитализиране към депозита, превеждане по друга разплащателна, спестовна или депозитна сметка.
  • Автоматично подновяване на депозита без необходимост от посещение в банков офис на падежна дата след изтичане на договорения срок.