СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
 • Копие от документ за самоличност;
 • Искане за отпускане на ипотечен кредит (по образец);
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
 • Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Съгласие на работодател за превод на трудово/ служебно възнаграждение/ доход от договор за управление и контрол по сметка в Банката (по образец);
 • Удостоверение за получавано месечно трудово/ служебно възнаграждение/ доход от договор за управление и контрол (по образец) – в случай че кредитоискателят не може да осигури превод на възнаграждението си по сметка в Банката;
 • Заверено копие от годишна данъчна декларация за предходна година;
 • Нотариален акт или друг документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за тежести;
 • Пазарна оценка;
 • Други документи по преценка на Банката.