Вижте лихвите по влога тук

ТАКСИ:

  • Без такса за откриване на спестовен влог
  • Без такса за месечно обслужване, при поддържане на средномесечно салдо по влога в размер на не по-малко от 500 BGN/ EUR/ USD
  • За извършените банкови операции по влога се дължат предвидените в Тарифата на СИБАНК EАД такси и комисиони.