Платежна сметка за основни операции е вид разплащателна сметка, водена в български левове и предназначена за физически лица, чрез която се предоставят следните разплащателни услуги:

 • Внасяне и теглене на пари в брой от платежна сметка
 • Кредитен превод в лева и в евро
 • Платежни операции, извършвани чрез дебитна  карта, включително плащания чрез интернет
 • Плащане по директен дебит в левове
 • Периодичен превод-вътрешнобанкови между сметки на различни титуляри; междубанкови преводи чрез Бисера
   

Допълнителни продукти:

 • Избор за издаване на дебитна карта – Visa Electron или Debit MasterCard, чрез която имате достъп до вашите средства 24/7 в страната и в чужбина;
 • Може да се разпореждате със средствата в клон/офис на банката или като се регистрирате за услугата Сибанк Онлайн/Сибанк Mobile.
   

Новият спестовен влог е специално създаден за Ваше удобство. Той Ви дава пълна свобода както да спестявате без ограничения в срока,  така и да разполагате със средствата си при нужда, като се възползвате от атрактивните лихвени условия. СИБАНК Ви предлага изгодна спестовна сметка при:

 • Нарастващ лихвен процент в зависимост от разполагаемите средства
 • Неограничени възможности за:
  • довнасяне на средства и увеличаване на доходността
  • теглене на средства по всяко време, без загуба на лихвен доход
 • Минимална сума за откриване
 • Безплатно откриване на спестовен влог
 • Без месечна такса за обслужване, при поддържане на остатък по влога в определен размер
 • Възможност за автоматично прехвърляне на средства от/по влога по/от друга Ваша  сметка чрез периодичен превод
 • Възможност за предоставяне на кредит, обезпечен със средства по влога.