СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Какво ви предлагаме

  • Да закупите собствено жилище или да ремонтирате своя дом;
  • Да изберете най-изгодния  вариант за финансиране, спрямо възможностите си  за издължаване  през следващите години ;
  • Да осъществите своите инвестиционни планове;
  • Да ползвате допълнителни парични средства, за покриване на вашите текущи разходи по нотариални такси, обзавеждане и други.
  • Чрез предоставяне на богата гама от застрахователни продукти, да осигурите сигурност за Вашия дом и финансова обезпеченост на Вас и Вашето семейство.
  • Да получавате информация за наличните си средства в Банката, във всеки един момент;

Какви са предимствата за Вас

•    Атрактивни лихвени условия
•    Висок процент на финансиране
•    Предварително одобрение до 2 часа

и още:

•    Бонус револвираща кредитна карта
•    Избор на валутата на кредита – лева или евро
•    Дълъг срок за погасяване на кредита
•    Плаващ лихвен процент за целия период на кредита
•    Избор между намаляващи и анюитетни погасителни вноски