СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Не се издава от 09.05.2016 г.

Предимства за вас:

Избирайки да получите кредитен лимит по револвираща  кредитна карта Вие:

 • Ползвате гратисен период до 45 дни за извършени покупки при търговци/тегления на АТМ/ПОС терминал
 • Получавате непрекъснат достъп до допълнителни средства 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината в България и в чужбина
 • Плащате лихва само върху изразходваната сума (след изтичане на гратисния период)
 • ЧИП карта, която е с по-висока степен на защита
 • Пазарувате сега, погасявате на минимални месечни вноски
 • Възможност за издаване на допълнителни карти към сметката на титуляра
 • Възможност за автоматично подновяване на договора
 • Възможност за ползване на застрахователна защита при злополука

 

Картата е предназначена за:

 • Покупки в търговски обекти – магазини, ресторанти, хотели, агенции и други (в България и в чужбина)
 • Теглене на пари от банкомат/ПОС терминал (в България и в чужбина)
 • Покупки по интернет


Видове кредитни карти

 • MasterCard Standard PayPass
 • MasterCard Gold PayPass
 • Visa Classic


Размер на необезпечен кредитен лимит:
MasterCard Standard и Visa Classic с чип - минимум 500 лв. - максимум 10’000 лв.
MasterCard Gold - минимум 10 000 лв. - максимум 20 000 лв.

Размер на кредитен лимит, обезпечен със залог на финансов актив:
MasterCard Standard и Visa Classic с чип – минимум 1 000 лв. - максимум до 95% от размера на депозита, когато обезпечението е в лева или евро и максимум до 80% от размера на депозита, когато обезпечението е в щатски долари, но не повече от 200 000 лв.;
MasterCard Gold - минимум 10 000 лв. – максимум до 95% от размера на депозита, когато обезпечението е в лева или евро и максимум до 80% от размера на депозита, когато обезпечението е в щатски долари, но не повече от 200 000 лв.

Видове погасяване (по избор):
Салдото по разплащателната сметка, която обслужва кредитната карта, ще покрива автоматично дълга, свързан с кредитния лимит на дневна база.
Частично – минимум 3.50% от сумата на извършените транзакции и цялата сума на начислените лихви, такси и комисиони за периода. Минималната месечна вноска се определя като 3.50% от усвоения кредитен лимит, увеличен с начислените лихви за базовия месец, но не по-малко от 50 лв., както и просрочени лихви и главница
Пълно – цялата сума на извършените транзакции, лихви и такси.