ЗА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА КРЕДИТ ОТ СИБАНК е необходимо да представите следните документи:

  • Копие от документ за самоличност;
  • Искане за отпускане на потребителски кредит;
  • Съгласие на работодател за превод на трудово/ служебно възнаграждение/ доход от договор за управление и контрол по сметка в Банката;
  • Други документи по преценка на Банката.