Информация

От началото на 2009 г. СИБАНК като част от белгийската банково-застрахователна група КВС успешно въведе модела на Банково застраховане,  т.е. реализиране на застрахователни продукти през голямата клонова мрежа на банката. Доброто партньорство с ДЗИ, също част от КВС Груп, позволява клиентите на СИБАНК  да получат комплексно обслужване и да ползват финансови продукти с преференциални условия.
Дългогодишния опит на КВС в bancassurance в Европа е в основата на проекта, който е съобразен с тенденциите и особеностите на българския финансов пазар и с очакванията на клиентите.

За допълнителна информация: „Банково застраховане” bancassurance@cibank.bg