Цялостни решения за бенефициенти и изпълнители

Пътят на Вашия проект, подкрепен от програма Евро кредити

Защо ЕВРОкредити от СИБАНК?

СИБАНК е част от белгийската KBC Груп и е една от най-големите финансови институции в България.
СИБАНК е първата банка, която предлага цялостни решения за работа по европейските фондове.

Специално създаденото звено на банката разработи различни продукти, съобразени със спецификата на отделните оперативни програми, и предлага на клиентите не само кредити, но и консултации през целия цикъл – от идеята за проект до окончателното му одобрение и субсидиране.

СИБАНК разработи програма ЕВРОкредити, предлагаща уникален интегриран подход, който улеснява участието Ви в европроекти, чрез предоставяне на облекчени изисквания към обезпеченията по кредити,
намалява разходите Ви и позволява комбинация с други продукти на Банката и „ДЗИ”.

Седем важни стъпки към успеха:

1. Посетете ни и разкажете за Вашата ЕВРО идея!
Нашите кредитни експерти ще Ви дадат първоначални насоки за реализиране на идеята Ви – от коя програма бихте могли да получите финансиране и какви са основните изисквания за участие.

 

2. Напишете проект!
Ние ще Ви свържем с водещи консултантски фирми, с които имаме сключени договори за сътрудничество. Бихте могли да използвате и Ваша фирма или сами да изготвите проекта. Изборът е Ваш!

 

3. Изберете точните финансови услуги!
Вашият кредитен експерт ще Ви предложи най-подходящия специализиран банков продукт или комбинация от продукти в зависимост от конкретния европроект.

 

4. Застраховайте инвестицията си!
Можете да ползвате специализираните застраховки, разработени от „ДЗИ”.

 

5. Изпълнете проекта! 
 

 

6. Получете одобрената помощ!
По специална сметка в СИБАНК – за получаване на субсидиите.

 

7. Продължете развитието на своя бизнес заедно с нас!
Ние Ви предлагаме дългосрочно партньорство:

 

  • Всякакви банкови услуги, обслужващи дейността на предприятието
  • Инвестиционни кредити – за разширяване на дейността на предприятието;
  • Оборотни кредити (кредитни линии и овърдрафт);