• Начало
  • Референтен лихвен процент (РЛП) за кредити на физически лица

Методика

Параметри и стойности

 

 

Изчисление на РЛП съгласно Методиката, с данни към 31.12.2016 г., със стойност в сила от 01.02.2017 г.

В ЛЕВА

 

  

В ЕВРО


Индикатори на БНБ