СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Уважаеми клиенти и партньори,

на 05.02.2018 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията официално бе вписано преобразуването на „СИБАНК“ ЕАД чрез вливане в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

От тази дата всички права и задължения на „СИБАНК“ ЕАД преминаха към „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД в качеството й на универсален правоприемник, с което успешно приключи процесът по вливане на СИБАНК в ОББ. По силата на тази промяна клиентите на „СИБАНК“ ЕАД стават клиенти на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

Актуална информация за продуктите и услугите на ОББ АД можете да намерите тук.