С решение № 847 - ПД/23.12.2010 г., СИБАНК се отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа - решението може да видите тук

Банков лиценз