Петър Андронов

Председател на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри мениджър на КВС Груп за България, Председател на УС на СИБАНК и ОББ, Главен изпълнителен директор на СИБАНК и ОББ

Франк Янсен

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС на СИБАНК и ОББ, Изпълнителен директор Корпоративно банкиране и МСП на СИБАНК и ОББ

Светла Георгиева

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри директор Риск, член на УС на СИБАНК и ОББ, Изпълнителен директор Риск на СИБАНК и ОББ

Кристоф Де Мил

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри Финансов директор, Член на УС на СИБАНК и ОББ, Изпълнителен директор Финанси на СИБАНК и ОББ

Христина Филипова

Прокурист на СИБАНК

Ян Суинен

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Tърговски пълномощник на СИБАНК и ОББ

Ивайло Матеев

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Изпълнителен директор Операции на СИБАНК и ОББ

Теодор Маринов

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Изпълнителен директор Легаси на СИБАНК и ОББ