Люк Попелиер

Председател на Надзорния съвет

Вилeм Хютинг

Член на Надзорния съвет

Кристин Ван Рейсенгем

Член на Надзорния съвет